Giới thiệu Zero-Bundle-Size React Server Components

2020 đã là một năm dài. Khi năm này khép lại, chúng tôi muốn chia sẻ một Bản Cập Nhật Đặc Biệt về nghiên cứu của chúng tôi về zero-bundle-size React Server Components.

December 21, 2020 bởi Dan Abramov, Lauren Tan, Joseph Savona, và Sebastian Markbåge


2020 là một năm dài. Năm cũ sắp hết, chúng tôi muốn mang đến một cập nhật đặc biệt cho mùa lễ hội này, đó là nghiên cứu của chúng tôi về zero-bundle-size React Server Components.

Để giới thiệu về React Server Components, chúng tôi đã chuẩn bị một buổi talk và một đoạn demo. Bạn có thể xem ngay trong mùa lễ hội này, hoặc năm sau khi lịch làm việc quay trở lại.

React Server Components vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi muốn chia sẽ với tâm thế rõ ràng và mong muốn nhận được phản hồi đầu tiên từ cộng đồng React. Chúng ta có kha khá thời gian cho việc đó, nên các bạn đừng cảm thấy áp lực phải nắm bắt ngay bây giờ!

Nếu bạn muốn biết về chủ đề trên ngay, chúng tôi khuyến nghị các bạn làm theo thứ tự sau đây:

  1. Xem buổi talk để biết thêm về React Server Components và xem demo.

  2. Clone đoạn demo để dùng thử React Server Components trên máy tính cá nhân của bạn.

  3. Đọc RFC (với FAQ ở cuối trang) giành cho việc mổ xẻ sâu về vấn đề kỹ thuật và đưa ra phản hồi.

Chúng tôi cực kỳ mong muốn được lắng nghe từ các bạn trong RFC hoặc hồi âm vào @reactjs trên Twitter. Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn, và hẹn gặp lại vào năm sau!