React Community

React có một cộng đồng hàng triệu lập trình viên. Trên trang này chúng tôi đã liệt kê ra một số cộng đồng liên quan đến React mà bạn có thể tham gia; xem các trang khác trong phần này để biết thêm tài liệu học online và trực tiếp.

Code of Conduct

Trước khi tham gia vào cộng đồng React, vui lòng đọc Quy tắc ứng xử của chúng tôi. Chúng tôi đã áp dụng Giao ước cộng tác viên và chúng tôi hi vọng các thành viên trong cộng đồng sẽ tuân thủ các qui tắc.

Before participating in React’s communities, please read our Code of Conduct. We have adopted the Contributor Covenant and we expect that all community members adhere to the guidelines within.

Stack Overflow

Stack Overflow là một diễn đàn nổi tiếng để đặt các câu hỏi về code hoặc nếu bạn gặp một lỗi cụ thể. Đọc qua câu hỏi hiện có được gắn thẻ reactjs hoặc câu hỏi của riêng bạn!

Có rất nhiều diễn đàn online là nơi tuyệt vời để thảo luận về phương pháp hay nhất và kiến trúc ứng dụng cũng như tương lai của React. Nếu bạn có một câu hỏi về code có thể trả lời được, Stack Overflow là một nơi phù hợp.

Mỗi cộng đồng bao gồm hàng nghìn người dùng React.

Tin tức

Để biết thêm tin tức mới nhất về React, theo dõi @reactjs trên Twitterblog chính thức của React trên trang này.