Cài đặt

React được thiết kế từ đầu với khả năng áp dụng vào dự án một cách từ từ. Bạn có thể sử dụng càng ít hoặc càng nhiều React theo nhu cầu. Dù là bạn muốn trải nghiệm React, thêm một số tính năng tương tác vào một trang HTML, hay bắt đầu một ứng dụng phức tạp được xây dựng bằng React, phần này sẽ giúp bạn bắt đầu.

Thử dùng React

Bạn không phải cài đặt bất cứ thứ gì để trải nghiệm React. Hãy thử chỉnh sửa sandbox này!

function Greeting({ name }) {
  return <h1>Hello, {name}</h1>;
}

export default function App() {
  return <Greeting name="world" />
}

Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp hoặc mở nó trong một tab mới bằng cách ấn vào nút “Fork” ở góc trên bên phải.

Hầu hết các trang trong tài liệu React chứa các sandbox như thế này. Ngoài trang tài liệu React, có rất nhiều các online sandbox hỗ trợ React: ví dụ, CodeSandbox, StackBlitz, or CodePen.

Thử dùng React trên máy tính của bạn

Để thử sử dụng React trên máy tính của bạn, tải về trang HTML này. Mở nó trong trình soạn thảo và trình duyệt của bạn!

Bắt đầu một dự án React mới

Nếu bạn muốn xây dựng một ứng dụng hoặc một website một cách đầy đủ với React, bắt đầu một dự án React mới.

Thêm React vào một dự án có sẵn

Nếu bạn muốn thử sử dụng React cho ứng dụng đang có sẵn của bạn hoặc một website, thêm React vào một dự án có sẵn.

Các bước tiếp theo

Ghé thăm phần Bắt đầu để thăm quan các khái niệm quan trọng nhất của React mà bạn sẽ gặp phải hàng ngày.